Artikel 8  Levering

Zit u met enkele vragen over uw levering? Geen nood, wellicht vindt u hieronder een passend antwoord op al uw vragen. Zo niet, kan u steeds contact opnemen via info@bestmannequins.be. 


8.1 LEVERINGSTERMIJN

Onder leveringstermijn begrijpen wij de tijd die nodig is tot en met dag van het fysiek versturen van de bestelde goederen.  Wij doen ons best de voorraadstatus en of te verwachten leveringstermijn zo accuraat mogelijk op onze webshop te vermelden. Dit is echter zuiver ten indicatieven titel. Na verwerking van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging waarop de overeengekomen en/of eerst haalbare leveringsdatum vermeld wordt. Zo weet u duidelijk wanneer u de goederen mag verwachten.

Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt voor 16:00 uur ’s middags, wordt uw bestelling binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag verstuurd. 

Als de bestelling niet of niet volledig voorradig is, ontvangt u uiterlijk samen met de orderbevestiging een duidelijke informatie over de te verwachten leveringstermijn.

In het geval wij door nieuwe omstandigheden toch niet tijdig zouden kunnen leveren, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Een redelijke wijziging van de leveringstermijn kan niet als grond ingeroepen worden om kosteloos de bestelling te annuleren.  Echter loopt er iets fout en word je niet tijdig verwittigd, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je , mits vooruitbetaling, uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terug.  Deze situatie kan echter nooit een aanleiding zijn tot het eisen van  een korting op de prijs of de betaling van een schadevergoeding.

 

8.2 VERZENDKOSTEN

Best Mannequins levert wereldwijd.  Voor volgende landen worden de verzendkosten online  berekend en kan u meteen afrekenen. Hierbij streven wij  ernaar alles zo efficiënt mogelijk maar bovenal transportveilig  te verpakken.  Kleinere displays worden samen in één grotere verzenddoos verstuurd.

 

Land

Colli prijs

Stukgoed prijs

Pallet prijs

Franco bedrag

België

€ 7,95

€ 20

€ 40

€ 600

Bulgarije

€ 40

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Corsica

€ 60

€ 75

€ 140

€ 5000

Denemarken

€ 20

€ 50

€ 100

€ 5000

Duitsland

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Estland

€ 40

€ 65

€ 270

€ 5000

Finland

€ 26

€ 70

€ 250

€ 5000

Frankrijk dépt. 0-19

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Frankrijk dépt. 21-96; 98

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Hongarije

€ 20

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Ierland

€ 30

€ 55

€ 140

€ 1500

Italië

€ 20

€ 55

€ 180

€ 5000

Kroatië

€ 20

€ 90

€ 280

€ 5000

Letland

€ 40

€ 80

€ 320

€ 5000

Litouwen

€ 40

€ 80

€ 320

€ 5000

Luxemburg

€ 9,50

€ 25

€ 45

€ 750

Nederland

€ 9,50

€ 25

€ 50

€ 750

Noorwegen

€ 80

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Oostenrijk

€ 15

€ 45

€ 90

€ 1000

Polen

€ 25

€ 80

€ 240

€ 5000

Portugal

€ 32

€ 60

€ 230

€ 5000

Roemenië

€ 30

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Slovakije

€ 25

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Slovenië

€ 25

€ 60

€ 200

€ 2500

Spanje 00 – 06

€ 30

€ 75

€ 275

€ 3000

Spanje 08 - 34

€ 30

€ 75

€ 275

€ 3000

Spanje 36 -37

€ 30

€ 20

€ 275

€ 3000

Spanje 39 – 50

€ 30

Op aanvraag

€ 275

€ 3000

Spanje Balearen

€ 72

€ 75

€ 350

€ 5000

Spanje Las Palmas

€ 70

Op aanvraag

€ 500

€ 5000

Spanje Tenerife

€ 90

€ 40

€ 500

€ 5000

Tchechië

€ 25

€ 65

€ 280

€ 5000

Verenigd Koninkrijk

€ 15

€ 70

€ 120

€ 1000

Zweden

€ 26

€ 40

€ 260

€ 5000

Zwitserland

€ 68

€ 40

€ 160

€ 5000

 

De vermelde vrachtkosten gelden exclusief btw.

Wenst u een pakket te laten afleveren  in een ander land niet opgenomen in bovenstaande lijst? Geen probleem.  Na ingave van het leveringsadres zal U de mogelijkheid krijgen om de inhoud van uw winkelmandje als offerte aanvraag te versturen. Zo ontvangt u van ons binnen één werkdag een offerte inclusief de verzendkosten.   Dit geldt ook voor volumegoed zoals bijv. toonbanken die enkel met eigen vervoer  geleverd kunnen worden en dus niet in aanmerking komen voor een automatische berekening van de bezorgkosten.

Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, kan u als klant invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant en zijn niet inbegrepen in bovengenoemde  bezorgkosten.

 

8.3 LEVERING & AFTEKENEN VOOR ONTVANGST

 

Onder levering wordt verstaan het bezorgen van de bestelde producten door een transporteur of koerierdienst die door Best Mannequins gemandateerd werd en dit op het gelijkvloers. 

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Best Mannequins bepaald indien geen bijzondere specificatie door de klant is vermeld. Wij doen bij voorkeur beroep op volgende ervaren logistieke partners:  

De levering gebeurt via een directe aflevering van een product aan de klant tegen ondertekening van een vervoerdocument of op een scan toestel. Er wordt van de klant verwacht dat hij de producten aanneemt van zodra deze op het leveringsadres worden aangeboden. Wij zien ons genoodzaakt eventuele bijkomende leveringskosten of schade die door Best Mannequins wordt geleden omwille van een niet gerechtvaardigde weigering van een besteld product (of een deel ervan) ,met inbegrip van  stockage-kosten door te rekenen aan de klant.

De verzendingen die wij organiseren gebeuren steeds op ons risico van verlies en zijn gedekt door een CMR verzekering. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens transport.

Wij vragen de klant wel  uitdrukkelijk  om op het ogenblik van in ontvangstneming van de producten het nodige voorbehoud te maken en meer bepaald na te gaan of de geleverde producten overeenkomen met de vermeldingen op de bestelbon en of er eventuele zichtbare schade is aan de verpakking. 

Is de verpakking zichtbaar beschadigd, dan dient u steeds te vermelden bij het aftekenen op het  vervoerdocument of scantoestel (bijv. doos ingedeukt, gescheurd + onder voorbehoud van nazicht). Wij raden u aan om in dit geval eerst de doos te openen en inhoud na te zien vooraleer af te tekenen. Bij ernstige beschadiging kan u het pakket beter meteen weigeren.

Ook indien u geen zichtbare beschadiging aan de verpakking ziet , raden wij u aan steeds af te tekenen “onder voorbehoud van nazicht” .  Alleen met deze clausule zal de vervoerder bereid zijn een verzekeringsdossier te openen in geval van niet zichtbare schade. 

Wij benadrukken ook om in geval van schade, zeker de verpakking goed bij te houden en volgende duidelijke foto’s te nemen ( foto’s van de doos nl.  toestand waarin de doos aankwam en zeker ook een foto van het barcode label dat op de doos kleeft, ook als hier geen schade zichtbaar is + foto ’s zoals u schade aangetroffen hebt bijv. tijdens uitpakken (binnenkant van de doos) + duidelijke foto’s die de schade in detail toelichten en verduidelijken waar de schade zich bevindt ( bijv. op het been van de etalagepop of op de rug ) .

Uiteraard wensen wij zo snel mogelijk in kennis worden gesteld , dit in elk geval binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de zending. Graag meteen duidelijke foto’s toevoegen.  Immers moeten wij binnen de 5 werkdagen een dossier kunnen indienen bij onze logistieke partner indien wij de CMR verzekering wensen aan te spreken.   Bij gebreke daarvan wordt de klant geacht de inhoud van de zending te hebben goedgekeurd en zal er bij de verzekering geen klachtendossier geopend kunnen worden en behouden wij ons het recht voor om niet tussen te komen.  

 

8.4 TRANSPORTTIJD

De transporttijd is afhankelijk van het land waar de bestelling geleverd mag worden. Hou rekening met volgende gemiddelde transporttijden. Transit tijd uitgedrukt in werkdagen ( ma – vrij ) :

 

Land

Aantal werkdagen

België

1

Bulgarije

7

Corsica

5

Denemarken

4

Duitsland

3

Estland

7

Finland

7

Frankrijk dépt. 0-19

7

Frankrijk dépt. 21-96; 98

7

Hongarije

5

Ierland

7

Italië

5

Kroatië

7

Letland

7

Litouwen

7

Luxemburg

2

Nederland

2

Noorwegen

7

Oostenrijk

4

Polen

5

Portugal

7

Roemenië

7

Slovakije

5

Slovenië

5

Spanje 00 – 06

7

Spanje 08 - 34

7

Spanje 36 -37

7

Spanje 39 – 50

7

Spanje Balearen

7

Spanje Las Palmas

7

Spanje Tenerife

7

Tchechië

5

Verenigd Koninkrijk

4

Zweden

7

Zwitserland

5

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

8.5  NIEMAND AANWEZIG BIJ AFLEVERING

Wanneer er bij de levering niemand aanwezig is op het opgegeven afleveradres om de bestelling in ontvangst te nemen, wordt er een nota bij u achtergelaten. Met behulp van deze nota kan u een nieuwe levering plannen of het afleveradres wijzigen. Hou er rekening mee dat een tweede aanbieding niet gratis is en ten vroegste kan gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

In geval de bestelling na aanbieding door Best Mannequins of diens aangestelde vervoerder niet door de klant wordt aanvaard of afgenomen, is Best Mannequins bv naar keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de klant is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel bijkomende kosten  ( 2e aanbieding , stockage kosten) in rekening te brengen.