Algemene voorwaarden - Best Mannequins bv

Laatste aanpassing: 20/12/2019

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Wie kan online bestellen?
Artikel   4 – Ons aanbod
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Bestellen = een overeenkomst afsluiten
Artikel   7 – Betalingsmogelijkheden en terugbetalingen
Artikel   8 – Levering
Artikel   9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – Herroepingsrecht - retourneren
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 – Conformiteit en garantie
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Artikel 14 – Wanbetaling
Artikel 15 – Overmacht
 

Artikel 1  Identiteit van de verkoper

Best Mannequins bv

Maatschappelijke zetel: Molstenstraat 29, 8780 Oostrozebeke, België (enkel administratie)

Showroom, kantooradres en magazijn : Splenterbeekstraat 2 , 8710 Wielsbeke , België

Ondernemingsnummer België : BE 0876094397

Btw nummer Frankrijk : FR 63815289673

 

Zo kan je ons bereiken:

Per telefoon: 0032 (0) 56 666 400

Per fax : 0032 (0) 56 664 200

Via email: info@bestmannequins.be

Openingsuren : maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. 

Op afspraak kan u ook na de kantooruren of tijdens het weekend bij ons terecht.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder uw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor u doen en van u verwachten.

Het plaatsen van een bestelling hetzij op onze website www.bestmannequins.be , hetzij telefonisch of per brief of per mail, hetzij  in onze showroom geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.  Bij iedere bestelling bezorgen we u bovendien samen met de orderbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden hetzij op  papier, hetzij in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om deze altijd te lezen.

Om misverstanden te vermijden, vragen we u daarom uitdrukkelijk bij iedere online bestelling onze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Best Mannequins bv aanvaard zijn.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kan u als klant altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Best Mannequins heeft het recht de algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De van toepassing zijnde versie is deze die op de website beschikbaar is op de dag van de bestelling.

Op onze transacties is uitsluitend de Belgische regelgeving van toepassing.

Elke klant heeft de keuze uit 4 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans, Duits en Engels. De taal die de klant verkiest zal gebruikt worden voor de afhandeling van de transactie.

 

Artikel 3  Wie kan online bestellen?

De webshop www.bestmannequins.be  is gericht op professionelen, zijnde personen, ondernemingen, rechtspersonen (of hun bijkantoren) en vrije beroepen  die de aangekochte producten gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten.

Wie als «consument »  in de zin van artikel 1,7 van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991, zijnde de fysieke en rechtspersonen die de producten voor privé gebruik wensen aan te kopen of te gebruiken, onze website bezoekt , kan occasioneel ook online bestelling plaatsen. Echter vragen wij bijzondere aandacht aan de consument voor de verschillen met een B2C webshop zoals bijv. de vermelding van prijzen exclusief BTW, etc.  Wij raden u aan zorgvuldig de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de webshop www.bestmannequins.be door te nemen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

  

Artikel 4   Ons aanbod

Wij bieden een heel ruim gamma professioneel etalagemateriaal en winkelinrichting aan. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De product beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Vergissen is echter menselijk. Mocht er in de productbeschrijving of afbeelding van een artikel toch een fout geslopen zijn , dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. In dit geval kan u kosteloos afzien van de koopovereenkomst.
 

Artikel 5   De Prijs

We doen ons best ervoor te zorgen dat de vermelde prijs van ieder product steeds accuraat is. Best Mannequins kan weliswaar niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tik- of drukfouten op de webshop of in één van onze brochures of prijslijsten.

Aangezien wij ons tot professionele klanten richten en transacties over de landsgrenzen heen toelaten, worden al onze prijzen exclusief BTW vermeld op de webshop.

De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW nummer buiten België die voldoen aan de voorwaarden van intracommunautaire levering. In deze laatste gevallen waarbij een vrijstellingsregel van toepassing is,  is de klant geen BTW verschuldigd.

Op onze producten is  standaard 21% Belgische BTW  van toepassing. Bestelt u echter als Franse consument, dan hanteren wij het  Franse BTW regime en wordt er 20 %  BTW aangerekend. Artikel 6  Bestellen = een overeenkomst afsluiten

Als u een bestelling bij ons plaatst, krijgt u daarvan een automatische ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd.  Heeft u deze niet ontvangen na het versturen van uw bestelling, dan is er technisch iets fout gelopen en verzoeken wij  u met ons contact op te nemen.

Online bestellingen worden door Best Mannequins bv steeds onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden zo snel mogelijk uitgevoerd.  

In ons continu streven naar een  100 % klantentevredenheid, wordt iedere online bestelling eerst door onze medewerkers nog eens grondig nagezien.  Mocht er zich toch een probleem voordoen, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, normaliter uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Onze overeenkomst is pas definitief en bindend na verwerking van uw online bestelling en van zodra u van ons een orderbevestiging per e-mail ontvangen hebt. De datum vermeldt op onze orderbevestiging is hierbij bepalend. Deze orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.

We zijn bijgevolg ook niet verplicht u de bestelde artikelen te leveren tot het moment waarop we uw bestelling aanvaard hebben en u een orderbevestiging toesturen. Behoudens een uitdrukkelijke mededeling waarin we uw bestelling aanvaarden, is elke e-mail, brief, fax, of andere vorm van communicatie met betrekking tot uw bestelling louter informatief en geldt deze niet als een bevestiging van uw bestelling.

Tot op het moment dat we uw bestelling aanvaarden door het toesturen van een orderbevestiging, behoudt u ook het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Als u of wij de bestelling geannuleerd hebben alvorens wij die aanvaarden, zullen we zo snel mogelijk elke, door u of door uw krediet- of debetkaart instelling, aan ons gedane betaling voor de bestelling van het product terugbetalen.

Op uitdrukkelijke aanvraag kan de klant ook een schriftelijke orderbevestiging van de bestelling bekomen per post. Indien gewenst, graag duidelijk vermelden bij de opmerkingen.

Eens de bestelling definitief is, kunnen de bestelde goederen niet meer kosteloos geannuleerd worden. In dit geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling, inclusief btw.

De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen te Wielsbeke, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

 

Artikel 7  Betalingsmogelijkheden & -voorwaarden

 

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in euro.


7.1 ONLINE BETALING

Op onze webshop bieden wij de mogelijkheid om meteen af te rekenen. Zo bent u zeker dat
uw bestelling onmiddellijk verwerkt wordt en hebt u de goederen het snelste in huis. 

Voor elke betaling met bankkaart verbindt Best Mannequins u door naar het beveiligd
platform van Ingenico.  Hier kan u het betaalmiddel van uw keuze selecteren. Vervolgens   
worden uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt dankzij een encryptiesysteem.  Het hangslotje onderaan de pagina, alsook de vermelding “https:// ” in de adresbalk van uw browser verzekeren u dat u op een beveiligde pagina van de website bevindt.

U kan kiezen uit volgende betaalmiddelen

In dit laatste stadium van de bestelling kan u evenwel nog steeds verzaken aan uw aankoop door de verrichting te annuleren en op het venster ”annuleren” te klikken.

Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

7.2  BETALING BIJ AFHALING GOEDEREN

Wenst u de bestelde goederen liever zelf af te halen in onze magazijnen te Wielsbeke dan kan u uiteraard de betaling voldoen bij afhaling van de goederen  (cash / bankkaart/ credit kaart). Bestelde goederen zijn standaard af te halen binnen de 2 weken na bestelling tenzij uitdrukkelijk een latere afhaaldatum vermeld wordt bij het doorsturen van de bestelling die wij op onze orderbevestiging aanvaard hebben.

7.3  BETALING PER BANKOVERSCHRIJVING

Bij het kiezen voor deze betaalmethode wordt de bestelling geplaatst en ontvangt u een bevestigingsmail met onze bankgegevens waarbij u verzocht wordt eerstdaags de betaling per bankoverschrijving te voldoen.  Hou er rekening mee dat kiezen voor deze betaalmethode mogelijks een kleine vertraging van de levering met zicht meebrengt.  De online vermelde leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van uw betaling op rekening.

Hebt u toch nog een vraag?  Is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan met ons contact op of kies voor  deze betaaloptie en vermeldt uw vraag in het veld “opmerkingen”. Wij koppelen spoedig terug met een passend antwoord of nemen indien noodzakelijk telefonisch contact met u op om iets te verduidelijken.

7.4 TERUGBETALING

Bij terugbetaling wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in de munteenheid waarin de initiële betaling overgemaakt werd. Indien in uw land een andere valuta dan euro wordt gehanteerd, staan wij niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

 

Artikel 8  Levering

Zit u met enkele vragen over uw levering? Geen nood, wellicht vindt u hieronder een passend antwoord op al uw vragen. Zo niet, kan u steeds contact opnemen via info@bestmannequins.be. 


8.1 LEVERINGSTERMIJN

Onder leveringstermijn begrijpen wij de tijd die nodig is tot en met dag van het fysiek versturen van de bestelde goederen.  Wij doen ons best de voorraadstatus en of te verwachten leveringstermijn zo accuraat mogelijk op onze webshop te vermelden. Dit is echter zuiver ten indicatieven titel. Na verwerking van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging waarop de overeengekomen en/of eerst haalbare leveringsdatum vermeld wordt. Zo weet u duidelijk wanneer u de goederen mag verwachten.

Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt voor 16:00 uur ’s middags, wordt uw bestelling binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag verstuurd. 

Als de bestelling niet of niet volledig voorradig is, ontvangt u uiterlijk samen met de orderbevestiging een duidelijke informatie over de te verwachten leveringstermijn.

In het geval wij door nieuwe omstandigheden toch niet tijdig zouden kunnen leveren, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Een redelijke wijziging van de leveringstermijn kan niet als grond ingeroepen worden om kosteloos de bestelling te annuleren.  Echter loopt er iets fout en word je niet tijdig verwittigd, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je , mits vooruitbetaling, uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terug.  Deze situatie kan echter nooit een aanleiding zijn tot het eisen van  een korting op de prijs of de betaling van een schadevergoeding.

 

8.2 VERZENDKOSTEN

Best Mannequins levert wereldwijd.  Voor volgende landen worden de verzendkosten online  berekend en kan u meteen afrekenen. Hierbij streven wij  ernaar alles zo efficiënt mogelijk maar bovenal transportveilig  te verpakken.  Kleinere displays worden samen in één grotere verzenddoos verstuurd.

 

Land

Colli prijs

Stukgoed prijs

Pallet prijs

Franco bedrag

België

€ 7,95

€ 20

€ 40

€ 600

Bulgarije

€ 40

Op aanvraag

€ 175

€ 5000

Corsica

€ 55

€ 75

€ 120

€ 5000

Denemarken

€ 20

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Duitsland

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Estland

€ 40

€ 65

€ 270

€ 5000

Finland

€ 20

€ 70

€ 250

€ 5000

Frankrijk dépt. 0-19

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Frankrijk dépt. 21-96; 98

€ 12,50

€ 40

€ 80

€ 950

Hongarije

€ 20

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Ierland

€ 30

€ 55

€ 140

€ 1500

Italië

€ 20

€ 55

€ 180

€ 5000

Kroatië

€ 30

€ 90

€ 280

€ 5000

Letland

€ 40

€ 80

€ 320

€ 5000

Litouwen

€ 40

€ 80

€ 320

€ 5000

Luxemburg

€ 8,95

€ 25

€ 45

€ 750

Nederland

€ 8,95

€ 25

€ 50

€ 750

Noorwegen

€ 80

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Oostenrijk

€ 15

€ 45

€ 90

€ 1000

Polen

€ 25

€ 80

€ 240

€ 5000

Portugal

€ 30

€ 60

€ 230

€ 5000

Roemenië

€ 30

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Slovakije

€ 25

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5000

Slovenië

€ 25

€ 60

€ 200

€ 2500

Spanje 00 – 06

€ 30

€ 75

€ 275

€ 3000

Spanje 08 - 34

€ 30

€ 75

€ 275

€ 3000

Spanje 36 -37

€ 30

€ 75

€ 275

€ 3000

Spanje 39 – 50

€ 30

Op aanvraag

€ 275

€ 3000

Spanje Balearen

€ 70

€ 90

€ 350

€ 5000

Spanje Las Palmas

€ 70

Op aanvraag

€ 500

€ 5000

Spanje Tenerife

€ 70

€ 110

€ 500

€ 5000

Tsjechië

€ 25

€ 65

€ 280

€ 5000

Verenigd Koninkrijk

€ 50

Op aanvraag

€ 274

€ 5000

Zweden

€ 25

€ 75

€ 280

€ 5000

Zwitserland

€ 60

€ 80

€ 160

€ 5000

 

De vermelde vrachtkosten gelden exclusief btw.

Wenst u een pakket te laten afleveren  in een ander land niet opgenomen in bovenstaande lijst? Geen probleem.  Na ingave van het leveringsadres zal U de mogelijkheid krijgen om de inhoud van uw winkelmandje als offerte aanvraag te versturen. Zo ontvangt u van ons binnen één werkdag een offerte inclusief de verzendkosten.   Dit geldt ook voor volumegoed zoals bijv. toonbanken die enkel met eigen vervoer  geleverd kunnen worden en dus niet in aanmerking komen voor een automatische berekening van de bezorgkosten.

Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, kan u als klant invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant en zijn niet inbegrepen in bovengenoemde  bezorgkosten.

 

8.3 LEVERING & AFTEKENEN VOOR ONTVANGST

 

Onder levering wordt verstaan het bezorgen van de bestelde producten door een transporteur of koerierdienst die door Best Mannequins gemandateerd werd en dit op het gelijkvloers. 

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Best Mannequins bepaald indien geen bijzondere specificatie door de klant is vermeld. Wij doen bij voorkeur beroep op volgende ervaren logistieke partners:  

De levering gebeurt via een directe aflevering van een product aan de klant tegen ondertekening van een vervoerdocument of op een scan toestel. Er wordt van de klant verwacht dat hij de producten aanneemt van zodra deze op het leveringsadres worden aangeboden. Wij zien ons genoodzaakt eventuele bijkomende leveringskosten of schade die door Best Mannequins wordt geleden omwille van een niet gerechtvaardigde weigering van een besteld product (of een deel ervan) ,met inbegrip van  stockage-kosten door te rekenen aan de klant.

De verzendingen die wij organiseren gebeuren steeds op ons risico van verlies en zijn gedekt door een CMR verzekering. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens transport.

Wij vragen de klant wel  uitdrukkelijk  om op het ogenblik van in ontvangstneming van de producten het nodige voorbehoud te maken en meer bepaald na te gaan of de geleverde producten overeenkomen met de vermeldingen op de bestelbon en of er eventuele zichtbare schade is aan de verpakking. 

Is de verpakking zichtbaar beschadigd, dan dient u steeds te vermelden bij het aftekenen op het  vervoerdocument of scantoestel (bijv. doos ingedeukt, gescheurd + onder voorbehoud van nazicht). Wij raden u aan om in dit geval eerst de doos te openen en inhoud na te zien vooraleer af te tekenen. Bij ernstige beschadiging kan u het pakket beter meteen weigeren.

Ook indien u geen zichtbare beschadiging aan de verpakking ziet , raden wij u aan steeds af te tekenen “onder voorbehoud van nazicht” .  Alleen met deze clausule zal de vervoerder bereid zijn een verzekeringsdossier te openen in geval van niet zichtbare schade. 

Wij benadrukken ook om in geval van schade, zeker de verpakking goed bij te houden en volgende duidelijke foto’s te nemen ( foto’s van de doos nl.  toestand waarin de doos aankwam en zeker ook een foto van het barcode label dat op de doos kleeft, ook als hier geen schade zichtbaar is + foto ’s zoals u schade aangetroffen hebt bijv. tijdens uitpakken (binnenkant van de doos) + duidelijke foto’s die de schade in detail toelichten en verduidelijken waar de schade zich bevindt ( bijv. op het been van de etalagepop of op de rug ) .

Uiteraard wensen wij zo snel mogelijk in kennis worden gesteld , dit in elk geval binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de zending. Graag meteen duidelijke foto’s toevoegen.  Immers moeten wij binnen de 5 werkdagen een dossier kunnen indienen bij onze logistieke partner indien wij de CMR verzekering wensen aan te spreken.   Bij gebreke daarvan wordt de klant geacht de inhoud van de zending te hebben goedgekeurd en zal er bij de verzekering geen klachtendossier geopend kunnen worden en behouden wij ons het recht voor om niet tussen te komen.  

 

8.4 TRANSPORTTIJD

De transporttijd is afhankelijk van het land waar de bestelling geleverd mag worden. Hou rekening met volgende gemiddelde transporttijden. Transit tijd uitgedrukt in werkdagen ( ma – vrij ) :

 

Land

Aantal werkdagen

België

1

Bulgarije

7

Corsica

5

Denemarken

4

Duitsland

3

Estland

7

Finland

7

Frankrijk dépt. 0-19

7

Frankrijk dépt. 21-96; 98

7

Hongarije

5

Ierland

7

Italië

5

Kroatië

7

Letland

7

Litouwen

7

Luxemburg

2

Nederland

2

Noorwegen

7

Oostenrijk

4

Polen

5

Portugal

7

Roemenië

7

Slovakije

5

Slovenië

5

Spanje 00 – 06

7

Spanje 08 - 34

7

Spanje 36 -37

7

Spanje 39 – 50

7

Spanje Balearen

7

Spanje Las Palmas

7

Spanje Tenerife

7

Tchechië

5

Verenigd Koninkrijk

4

Zweden

7

Zwitserland

5

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

8.5  NIEMAND AANWEZIG BIJ AFLEVERING

Wanneer er bij de levering niemand aanwezig is op het opgegeven afleveradres om de bestelling in ontvangst te nemen, wordt er een nota bij u achtergelaten. Met behulp van deze nota kan u een nieuwe levering plannen of het afleveradres wijzigen. Hou er rekening mee dat een tweede aanbieding niet gratis is en ten vroegste kan gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

In geval de bestelling na aanbieding door Best Mannequins of diens aangestelde vervoerder niet door de klant wordt aanvaard of afgenomen, is Best Mannequins bv naar keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de klant is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel bijkomende kosten  ( 2e aanbieding , stockage kosten) in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze magazijn af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 weken op te halen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in ons magazijn. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 1 week voor u gereserveerd in afwachting van de betaling. Deze termijn start op de datum waarop u een orderbevestiging toegestuurd werd. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor verzending is.

Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de gestelde termijn, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

 

Artikel 10  Herroepingsrecht - retourneren

Bij Best Mannequins streven we naar 100 % tevreden klanten.  Niet helemaal tevreden met een aangekocht product ? Dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we samen met u op zoek kunnen gaan naar een passende oplossing.  We doen er alles aan om uw klacht binnen de 2 werkdagen te behandelen.

10.1  ZAKELIJKE KLANTEN

Retourneren van een product binnen de 3 werkdagen na ontvangst vormt in veel gevallen geen probleem mits dit tijdig gemeld wordt en aan alle retourvoorwaarden is voldaan.

U brengt ons binnen de 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte van het product dat niet aan uw verwachtingen voldoet met verduidelijking van het probleem. Zie verder onder 10.5  “ TE VOLGEN PROCEDURE”.

 

10.2  CONSUMENTEN

Indien u in de hoedanigheid van consument online op www.bestmannequins.be een bestelling plaatst, dan is het Europese herroepingsrecht van toepassing en kunt u bestelde artikelen  binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief.

Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren. Hoe u ons hierbij kan helpen, zie verder onder  10.5 “ TE VOLGEN PROCEDURE”.

De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

 

10.3  RETOUR VOORWAARDEN

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

10.4  UITZONDERINGEN

Producten specifiek besteld voor de klant of op maat gemaakt voor de klant bijv. atelierbustes, artikelen voorzien van specifieke niet standaardkleur of logo ,… kunnen niet geretourneerd worden.
 

 

10.5  TE VOLGEN PROCEDURE

Om ons in kennis te stellen dat een product beschadigd is of niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet en u het wenst te ruilen of retourneren, verzoeken wij u een email naar sales@bestmannequins.be sturen. Vermeld hierbij steeds uw klantnummer, factuurnummer, de artikel referentie en omschrijving van het probleem.

Bij schade graag meteen volgende foto’s toevoegen : foto’s van de buitenkant doos zoals het pakket aankwam, ook als hier geen schade zichtbaar is + foto van het barcodelabel dat op de doos kleeft +  foto’s zoals u schade aangetroffen hebt bijv. tijdens uitpakken (binnenkant van de doos) + duidelijke foto’s die de schade in detail toelichten en verduidelijken waar de schade zich bevindt ( bijv. op het been van de etalagepop of op de rug )

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op , normaliter binnen de 2 werkdagen en reiken u de best passende oplossing aan. Gaat het om een artikel dat geretourneerd moet worden, dan ontvangt u in bijlage mail ook een retourdocument hiervoor dat bij de zending toe te voegen is. Zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in ons magazijn, sneller plaatsvinden. 

De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Goederen zijn op kosten en risico van de klant te bezorgen op het volgende retour adres:
Best Mannequins bv, Splenterbeekstraat 2, B-8710 Wielsbeke (België)

Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op jouw verantwoordelijkheid en kan Best Mannequins bv niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien u een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL,…) te gebruiken die meteen ook instaat voor de douaneformaliteiten.

Als de retourzending aankomt in ons magazijn, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoet aan de retourvoorwaarden zullen wij de volledige waarde van het product terugbetalen.  

Mocht blijken dat het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, dan blijft het uw eigendom en dient u het binnen de 2 weken terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op uw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds in ons magazijn staat, zal je via mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.

 

Artikel 11  Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, vernemen wij dit graag zodat we samen een passende oplossing kunnen uitwerken.   

Klachten betreffende non-conformiteit of zichtbare schade  vastgesteld bij levering zijn ons binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk over te maken. Lees hierover meer onder Artikel 8 Levering. Na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor eventuele inspectie of retour van de goederen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. 

 

Artikel 12 Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Op al onze producten zit een standaard garantie voor verborgen gebreken van 12 maanden met uitzondering van verbruiksgoederen. Garantie voor zichtbare gebreken wordt uitgesloten vanaf de aanvaarding van de goederen  nl.  3 werkdagen na de ontvangst van de goederen. De garantie beperkt zich tot het herstellen of de vervanging door gelijkwaardige goederen.

Binnen de garantieperiode:
Als een klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of  herstellen van  een artikel voor rekening van Best Mannequins bv.

Buiten de garantieperiode:
Bij herstellingen die buiten de garantieperiode vallen worden er kosten in rekening gebracht. Wij zullen u hier vooraf over informeren.

Gegronde klacht:
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
- beschadiging door opzet of door nalatigheid.
- normale slijtage en/of beschadiging door het niet (juist) in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 

Artikel 13  Intellectuele eigendom
 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 

Artikel 14  Wanbetaling

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de factuur, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde Best Mannequins bv te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies en administratiekosten.

Elke wanbetaling brengt de onmiddellijk eisbaarheid mee van alle openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Indien Best Mannequins bv ter invordering van de facturen of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat, wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij.Artikel 15  Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Download algemene voorwaarden (PDF)