Privacy beleid

Laatste aanpassing: 20 december 2019

1.Algemeen  

Best Mannequins bv, met maatschappelijke zetel Molstenstraat 29, 8780 Oostrozebeke, België, met ondernemingsnummer (BE0876094397) (hierna “Best Mannequins”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website http://www.bestmannequins.be. 

Best Mannequins leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.
 

2.    Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.   De gegevens die u ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier of bestelformulier op de website: e-mailadres, naam, voornaam, adres –en facturatiegegevens. 

2.2.   De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Best Mannequins gedurende uw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

3.    Doeleinden van de verwerking

3.1.   Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

·  U de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;

·  Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;

·  Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;

·  De technische administratie van de website te beheren;

·  Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de   
   website.

3.2.   Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing. 

3.3.   Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

4.    Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Best Mannequins bv.

 

5.    Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan griet@bestmannequins.be.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Best Mannequins mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Best Mannequins bv.

 

6.    Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan griet@bestmannequins.be. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7.    Veiligheid en vertrouwelijkheid

Best Mannequins bv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Best Mannequins bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Best Mannequins bv houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Best Mannequins niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Best Mannequins en zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Best Mannequins raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

8.    Cookies

8.1.   Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via griet@bestmannequins.be

8.2.   Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst -en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

8.3.   Soorten cookies 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 

8.4.   Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien u u toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. u browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

8.5.   U browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om u cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van u webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.   Meer informatie over cookies 

Informatie over cookies 

Verdere nuttige informatie over cookies vind u hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. U kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/ 

8.7.   Welke cookies gebruiken wij op www.bestmannequins.be

Functionele cookies 

Naam: PHPSESSID

DOEL: Wordt gebruikt om de huidige sessie van de bezoeker op te slaan.

GELDIGHEID: Sessie

NAAM : Best-Mannequins-bv_cookie_enabled

DOEL: Bijhouden of cookies aangemaakt kunnen worden.

GELDIGHEID: 1 week

NAAM: Best-Mannequins-bv_whishlist

DOEL: Bijhouden favorieten lijstje in cookies

GELDIGHEID: 1 week

NAAM: Best-Mannequins-bv_Webshoplines

DOEL: Bijhouden kopie winkelmandje indien sessie verloopt

GELDIGHEID: 1 week

Google Analytics

Deze cookies zorgen ervoor dat er een beeld kan gevormd worden over het aantal bezoekers en van waar deze bezoekers afkomstig zijn. Op die manier kunnen we onze website nog verbeteren. 

NAAM: _utma
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 2 jaar

NAAM: _utmb
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 30 minuten

NAAM: _utmc
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: sessie 

NAAM: _utmz
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 6 maanden

NAAM: _utmt
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 10 minuten

NAAM: _ga
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 2 jaar 

NAAM: _gat
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 10 minuten

Google

Deze cookies zorgen ervoor dat diensten van Google kunnen worden afgestemd op de gebruiker. Het zorgt er ook voor dat u een pagina of website een Google ‘+1’ kan geven.

NAAM: PREF, NID, OGPC, SNID
DOEL: Deze cookies bewaren de voorkeuren van een gebruiker.
GELDIGHEID: 1 maand tot 2 jaar

AddToAny cookies

Deze website gebruikt het platform AddToAny om het de bezoeker mogelijk te maken om pagina’s te delen via social media.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

10. Aanvaarding 

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat Best Mannequins uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.